pondělí 3. prosince 2012

Používejte technologie ve třídě správným způsobem

Učitel by se neměl v žádném případě stresovat tím, že musí používat ICT v hodině. Neměl by ICT zapojovat samoúčelně a stavět přípravu hodinu okolo nějaké pomůcky. Vše by mělo být přirozené a zapadat do sebe.

Neexistuje univerzální návod, recept na to, jak, kdy a za jakých podmínek ICT použít. Pro každou vyučovací hodinu se hodí něco jiného. Někdy můžou být žáci celou lekci na počítači, jindy se ho nemusí ani dotknout. To by si měli uvědomit nejenom vyučující, ale také ti, kdo rozhodují, tzn. ředitelé, inspektoři apod..

Technologie musí pomáhat, sloužit učiteli, nesmí ho zbytečně zdržovat, zatěžovat. Pokud si připravíte hodinu nebo ji již máte odučenou, tak si ji zpětně zanalyzujte. Zkuste se zamyslet jestli by Vám zapojení ICT vůbec pomohlo. Odpovězte si na to, zda by to hodinu učinilo kvalitnější, efektivnější? Kdy je tedy vhodné technologie zapojit? Když se proces zrychlí, když se ušetří energie učiteli i studentovi nebo když tím dokážete více vtáhnout studenty do dění.

Nevhodným přístupem se mi zdá především nucené zapojení ICT do hodiny. "Slavné" EU peníze základním/středním školám mnohdy posloužilo pro nakoupení tabletů, notebooků vyučujícím. Ti mohou být svými nadřízenými vystavěni tlaku zapojovat tyto "vlastní" zařízení do výuky. Ale pozor! Učitel není kvalitní tím, jaké technologie má ve třídě, ale tím, jak si svou hodinu připraví a odučí.

Měli bychom se zaměřovat na vyučovací hodinu jako takovou a nechat technologie přirozeně si najít cestu tam, kde je vhodné je využít.

Na druhou stranu. Škola musí reagovat a reflektovat současnou dobu, kdy jsou informační technologie všude. Jsou součástí téměř každého procesu a škola je jedním z článků řetězu, který má člověka na tento fakt připravit. Proto buďme kreativní, přemýšlejme a zapojujme ICT do výuky.

Zdroj: http://smartblogs.com/education/

Žádné komentáře:

Okomentovat