pondělí 11. března 2013

ePortfolio s Google Apps

Není pochyb, že Google Apps jsou skvělým nástrojem pro vytváření elektronických portfolií studentů. Jak na to? Určitě to jde mnoha způsoby. Já jsem se vydal tou cestou, kterou níže představuji. Samozřejmě to není žádné dogma. Právě variabilnost a možnost modifikace postupů se mi velmi na Google Apps líbí. Nikdo nemusí být svázán postupy a pravidly.

V jednom z předchozích článků jsem psal o Google Kalendáři a Webech a jejich možném zapojení do výuky. Tento příspěvek na něj navazuje a respektuje nově nabyté zkušenosti, nové nápady a myšlenky.

Aktuální školní rok je pro mě a pro mou kolegyni prvním, kdy učíme IKT u učebních oborů. Příslušná ŠVP jsme tak trochu "zdědili", navíc nám nepřipadají vhodná, a proto plánujeme jejich úpravy. Širší a hlubší zapojení Google technologií by se mi velmi líbilo a hodlám jít touto cestou. Vytváření ePortfolií je prvním a základním bodem nově vznikajícího ŠVP.

Pro psaní elektronických sešitů používáme se žáky Google Dokumenty (Disk), které by určitě pro vytváření ePortfolia bohatě stačily. Proč ale nejít trošku dál? I další aplikace z gůglího balíku nám totiž přinášejí spoustu příležitostí pro rozvoj dovedností u našich studentů. Co se mohou naučit při vytváření ePortfolia?

 • Smysl pro soustavnou práci.
 • Organizace času a používání vhodných nástrojů.
 • Vzájemná spolupráce a práce v týmu.
 • Práce s informacemi, informačními zdroji, jejich vyhodnocení a zpracování do požadovaného formátu.
 • Práce s autorským zákonem.
 • Stanovovat si individuální cíle.


ePortfolio slouží jako místo pro shromažďování prací a výsledků každého žáka. Tento soubor dokumentů, obrázků, článků apod. není pouhým odkladištěm, ale je živým prostorem, který je průběžně aktualizován, doplňován a měněn dle aktuálních potřeb.
Každý žák si vytvoří svůj vlastní web, který bude postupně rozšiřovat a doplňovat. Stane se tak místem, kde nalezne své vlastní materiály, cizí výukové zdroje nebo odkazy. Co je konkrétním obsahem elektronického portfolia? Může to být:

 • Životopis
 • Profesní osvědčení (v případě naší školy např. osvědčení o absolvování barmanského kurzu atd.)
 • Zápisky - elektronický sešit.
 • Výsledky práce v různých formách.
 • Elektronické zdroje - videa, obrázky, infografiky, články, odkazy, vlastní wiki
 • Prostor pro vlastní potřeby - hobby, zájmy, blog apod.

Proč použít Google Apps?
Jedná se spíše o otázku, proč i Google Weby. Odpovědí je lepší přehlednost, umístění jakéhokoli obsahu, možnost publikace veřejnosti nebo omezení viditelnosti některých stránek, možnost společné práce na obsahu v menší či větší skupině apod. Určitě můžeme nalézt mnoho dalších důvodů.


Žádné komentáře:

Okomentovat